Wierność w małych rzeczach

Czasem może się duszy zdawać, że małe zlekceważenie głosu łaski jest sprawą błahą. Tymczasem może ono mieć opłakania godne, poważne następstwa.
Dusza nie powinna mieć obawy przed częstym, wyraźnym, detalicznym stawianiem kwestii: Czy teraz oto idę drogą do Nieba, czy błąkam się na bezdrożach lub idę ku piekłu?

„Kto wierny jest w najmniejszej rzeczy, i w większej jest wierny; a kto w małym jest niesprawiedliwy, ten i w większym jest niesprawiedliwy” (Łk 16, 10).