Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wśród działań mających na celu krzewienie katolickiej wiary jest do zauważenia działalność Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wśród wydanych staraniem Stowarzyszenia broszur znajdujemy:

Św. Pius V, Bulla Quo primum.
Podstawa magisterialna, na poziomie papieskim, dochowania wierności katolickiemu kultowi – Mszy Świętej w rycie rzymskim.

Kard. Alfredo Ottaviani i Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae.
Rzeczowa i detaliczna krytyka kultu reformowanego, której głównym autorem był o. Guérard des Lauriers OP.

Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.

W przygotowaniu następne teksty wysokiej ważności.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej. Dobre dzieła – katolickie – warto wesprzeć. –
 więcej