Ku decyzji katolickiej

Pilna i wielokrotna lektura doprowadzi nas do dojrzałego zrozumienia i miłej Niebu katolickiej decyzji: związania się z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie! –
więcej