Świadectwo wierności

Pierwszy krok. Podejmijmy wobec Pana Boga decyzję, jaka jest OBOWIĄZKIEM katolika: decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Perspektywy ostateczne. Miejmy na uwadze, aby po naszej śmierci można było powiedzieć o nas, zgodnie z prawdą: to był kapłan, to był mężczyzna, to była niewiasta, którzy do śmierci pozostali wierni wyłącznie Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Świadectwo takiej wierności będzie ośmielać następne dusze do wyplątania się z meandrów zmienionej religii i zwrócenia się całą duszą ku wierze katolickiej.