Wielkie pomoce Boże z Nieba

Dla wyplątania się z meandrów zmienionej religii – krzewionej w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat – i zwrócenia się całą duszą ku wierze katolickiej i dochowania jej wierności, Pan Bóg daje wielkie łaski. Obyśmy tylko nie stawiali oporu łasce Bożej!