Gdzie jest Kościół?

Św. Hieronim, doktor Kościoła, pisał:

Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”.

Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki i o wiarę katolicką.