Pierwszy piątek i pierwsza sobota

Kto jeszcze nie odprawił nabożeństwa 9 pierwszych piątków wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim, niech rozpocznie od najbliższego piątku.

Kto jeszcze nie odprawił nabożeństwa 5 pierwszych sobót wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim, niech rozpocznie od najbliższej soboty.