Przypomnienia elementarne

Ignorátio Scripturárum, ignorátio Chrísti est.
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
(Św. Hieronim)

Pismo Święte składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu.
Stary Testament dąży do Jezusa Chrystusa, jak rzeka do morza.
Źródłami Objawienia są: Pismo Święte i Tradycja. – więcej

Jeżeli ktoś mówi, że należy się trzymać tylko Pisma Świętego, popełnia herezję sola scriptura.
„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Św. Pius X, Katechizm).