Przygotowanie do miesiąca Różańcowego

Słusznie będzie w październiku codziennie odmawiać Różaniec po Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Mężczyźni niech dobrze zapoznają się z łacińskimi tekstami, aby móc poprowadzić modlitwę różańcową.
Materiały są dostępne po prawej stronie pod zakładką Różaniec.