Unikać skonfliktowań zbędnych

W czasach nasilającego się zamętu powszechnego, w podejmowanych działaniach, mających na celu przywracanie katolickiego depozytu wiary, dobrze będzie unikać skonfliktowań zbędnych.