Wiedza i mądrość

Dowiedzieć się i dużo o Mszy Świętej w rycie rzymskim wiedzieć to jest wiedza.
Brać udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim to jest mądrość.
Ach, nie bądźmy teoretykami! W sprawach wiary katolickiej wiedza – jeśli nie przekłada się na praktykę – jest nam na potępienie!