Bądźmy roztropni!

Nie da się wykluczyć, że pewne ośrodki, machając chorągiewką „tradycji”, zabiegają o przewodnictwo interpretacyjne. Miejmy przynajmniej na tyle rozumu, aby kierować się odwieczną doktryną katolicką, mającą za sobą autorytet Nieba, autorytet Kościoła Katolickiego, autorytet prawowitych Papieży i prawowitych Soborów.
Codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów utrzyma nasz rozum w prawdzie i uczyni ostrożnymi wobec uzurpacji interpretatorów różnych.