Służba prawdzie

Jeżeli na określenie kultu katolickiego, jakim jest Msza Święta w rycie rzymskim, nie będziemy używać określenia „nadzwyczajna forma rytu rzymskiego”, przysłużymy się prawdzie.