Kapłańska gorliwość w modlitwie

Ważne jest, aby kapłan modlił się nie tylko publicznie, z wiernymi, ale pilnie dochowywał wierności codziennej modlitwie osobistej – poczynając od godnego, uważnego i pobożnego (digne, attente ac devote) odmawiania Brewiarza – oficjalnej modlitwy Kościoła.
Gorliwy w modlitwie kapłan przeznaczy codziennie jakiś czas na modlitwę myślną (rozmyślanie), odmówi nabożnie przynajmniej jedną część Różańca i ofiaruje Panu Bogu inne modlitwy.
Od gorliwego praktykowania codziennej modlitwy zależy wierność kapłańska i wytrwanie w powołaniu. –
 więcej