Regularnej spowiedzi pilnujmy jak oka w głowie!

Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie Sakramentem Pokuty.
Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie spowiadaniem się u kapłanów nieskazitelnej katolickiej ortodoksji.
Kto poważnie traktuje sprawę zbawienia swojej duszy, biegnie do spowiedzi co miesiąc oraz jak najszybciej, gdyby miał nieszczęście popełnić grzech ciężki.

„Idźcie – a jeśli musicie jechać samochodem i brać urlop, to warto to zrobić dla ratowania swojej duszy – idźcie do tradycyjnego księdza, aby się wyspowiadać” (Ks. dr Gregorius Hesse).

Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów lub więcej!


„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).

„Nie odwlekaj nawrócenia się do Pana i nie odkładaj z dnia na dzień” (Ekli 5, 8).