Nasze sprawy (3)

fot. z archiwum parafii

Duszpasterstwo katolickie w Międzyborzu.
Nie jesteśmy częścią posoborowej parafii. Zresztą, same czynniki zarządzające dały wyraz swojego dystansu. Jest obiektywna różność religii. Wśród niezaprzeczalnych aspektów pozytywnych tego organizacyjnego stanu rzeczy jest między innymi spokój sumienia kapłana, któremu na przykład nie podsuwa się do czytania heretyckich listów o dniu judaizmu i dniu islamu.
Jesteśmy w kościele, budowli powstałej przed laty dla tej właśnie Mszy Świętej. Kapłan składa tutaj Panu Bogu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim, na ołtarzu z relikwiami, zbudowanym dla tej Mszy Świętej.
W wierności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i w wierności Kościołowi Katolickiemu, kontynuujemy to, co Kościół Katolicki czynił od wieków. Kapłan czyni to, co od wieków należy do katolickiego kapłana: składa Najwyższemu Majestatowi Bożemu Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej w rycie rzymskim i głosi wiernym nieskazitelną, katolicką doktrynę.
Nie jesteśmy częścią posoborowej parafii.
Nie jesteśmy duszpasterstwem indultowym.
Nie jesteśmy duszpasterstwem Tradycji – rozumianym w takim sensie, jakoby możliwe było inne duszpasterstwo katolickie, które pomijałoby Tradycję. Jak uczy Kościół Katolicki, wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym. Źródłami Objawienia Bożego są: Pismo Święte i Tradycja. Papież Św. Pius X w Katechizmie naucza: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym”. Kto zatem jest na pozycjach obcych czy wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Kto więc odrzuca czy pomija Tradycję, nie jest katolikiem; wyznaje inną religię. Niekatolicką. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką. Nie jest zatem możliwe duszpasterstwo katolickie, które pomijałoby Tradycję.

JESTEŚMY DUSZPASTERSTWEM KATOLICKIM. Czynimy to, co od wieków, pod przewodem prawowitych papieży, czynił Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Pisał Św. Hieronim doktor Kościoła, mając na uwadze Kościół Katolicki i wiarę katolicką: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. – „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”.
Tutaj jest prawdziwa wiara – wyrażona w kulcie i w doktrynie. Na ołtarzu i na ambonie.
Tutaj jest prawdziwa wiara – katolicka.
Tutaj jest prawdziwy Kościół – katolicki.


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.