Katolicka lektura codzienna (3/3)

Konieczna lektura duszy katolickiej to tradycyjne katolickie pouczenia duchowe.
Czytam przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!
Przez wytrwałą codzienną lekturę poznaję coraz lepiej szerokie spektrum bezpiecznych i pożytecznych katolickich pouczeń dotyczących życia duchowego: czym jest życie duchowe, jak je zapoczątkować, jak je rozwijać, jakie środki prowadzą do rozwoju życia duchowego, jakich niebezpieczeństw unikać, do jakiego celu życie duchowe prowadzi.

Sięgać możemy do skarbca niewyczerpanego duchowych pouczeń: Św. Franciszka Salezego, Św. Alfonsa Marii Liguoriego, Św. Jana od Krzyża, Św. Teresy z Avili i wielu, wielu innych.
Doskonałą lekturą będzie odczytywane niespiesznie – po jednym rozdziale dziennie – dzieło Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa.
Bogatym kompendium dotyczącym życia duchowego jest, dostępne także w języku polskim, dzieło o. Réginalda Garrigou-Lagrange OP Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie.
Tradycyjne katolickie pouczenia duchowe – lektura konieczna!
Czytajmy przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!
Czytajmy codziennie, nie dając sobie dyspensy nawet w jeden dzień. Owoce lektury będą przeobfite!
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.