Piorunowanie

Ksiądz piorunuje przeciwko grzechowi. O ileż bardziej dusza, która jest w grzechu ciężkim, sama powinna piorunować przeciwko samej sobie!
Zbierz się. Przygotuj. I odpraw dobrą spowiedź. Quam primum!