Dopuścić prawdę do głosu

Zamęt naszych dni: broni się religii reformowanej, myśląc (w dobrej wierze), że broni się wiary katolickiej. Kolejne odsłony życia w zafałszowaniu.
Uparta – i CODZIENNA – lektura tradycyjnych katolickich katechizmów będzie przywracać Boży porządek rozumień i działań. – więcej