Kolejny głos

Bogu dzięki, przybywa głosów diagnozujących problem zaprowadzania zmienionej religii w oficjalnych strukturach kościelnych. Proces trwający ponad pięćdziesiąt lat. I były głosy diagnozujące ponad pięćdziesiąt lat temu – dezawuowane i zamilczane. – więcej