Przygotowanie do rekolekcji

„Szukaj odpowiedniego czasu do zastanawiania się nad samym sobą i myśl często o dobrodziejstwach Bożych.
Zostaw ciekawostki, a wybieraj do czytania to, co więcej pobudza do skruchy niż do zajęcia umysłu.
Nie wdawaj się w niepotrzebne rozmowy, zaniechaj próżniaczych rozrywek, nie słuchaj nowinek i plotek, a znajdziesz dość sposobnego czasu do pobożnego rozmyślania” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).