Zbawienne pouczenia Świętych

Z Katechezy świętego Cyryla Jerozolimskiego
(Katecheza 3, 1-3)

Oczyśćcie wasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego

„Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio!” Bo oto ci wybrani zostaną pokropieni hyzopem i oczyszczeni hyzopem ducha, dzięki mocy Tego, który w swej męce został napojony hyzopem i octem. Niech się radują niebiańskie moce! I niech się przygotowują dusze, które mają się połączyć ze swoim duchowym Oblubieńcem. Albowiem „głos się rozlega: drogę dla Pana przygotujcie na pustyni”.
Synowie sprawiedliwi! Pójdźcie za upomnieniem Jana wzywającego was: „Prostujcie drogę Pańską”. Usuńcie wszystkie przeszkody i zapory, aby prostą drogą zdążać ku życiu wiecznemu, i z wiarą nieobłudną przygotujcie wnętrza waszych dusz na przyjęcie Ducha Świętego. Przez pokutę obmyjcie wasze przyodzienie, bo macie być czyści, gdy będziecie wezwani na gody Oblubieńca.
On bowiem wzywa wszystkich bez wyjątku, ponieważ jest hojny i wspaniałomyślny w swej łasce. Wszystkich więc zwołuje donośny głos Jego wysłanników; On zaś potem sam rozpoznaje tych, którzy weszli do sali godowej. Owe gody wyobraża chrzest. I oby nie zdarzyło się nikomu z zapisanych do chrztu usłyszeć: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”
Niech wprost przeciwnie, każdy z was usłyszy: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana”.
Jak dotąd jesteście jeszcze na zewnątrz. Oby każdy z was mógł powiedzieć: „Wprowadził mnie król w swe komnaty. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mię płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada turban, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty”.
Niechże wasze dusze będą bez skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego – nie mówię: przed chrztem, bo jest on przecież właśnie na odpuszczenie grzechów – ale z chwilą gdy łaska chrztu będzie wam dana, niech też i sumienie wasze nic wam nie wyrzuca, abyście mogli współdziałać z otrzymaną łaską.
Wielka to rzecz, bracia, i z wielką powagą należy do niej przystąpić. Każdy z was zostanie postawiony przed Bogiem w obecności niezliczonych zastępów anielskich. Otrzymacie znamię Ducha Świętego i wejdziecie w służbę wielkiego króla.
A więc przygotujcie się i bądźcie gotowi: nie chodzi o przywdzianie wspaniałych i lśniących szat, ale o czystość duszy świadomie oddanej Bogu.
ILG