Słowo mówione i słowo pisane

Jak poświadcza historia Kościoła, ważne w krzewieniu prawdy jest słowo mówione i słowo pisane.
Jak poświadcza historia Kościoła, ważne w poznawaniu prawdy jest słuchanie i czytanie.