Zaszczytne restrykcje

„Wspomnijcie na słowa moje, które ja wam mówiłem: Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli Mnie prześladowali, i was prześladować będą” (J 15, 20).

Zaszczytem jest iść w ślady Jezusa Chrystusa. Jeżeli Pan Jezus, głosząc tylko prawdę, spotkał się z wrogością, nienawiścią, oszczerstwem i niesprawiedliwym sądem, głosiciel prawdy, zwłaszcza katolicki duchowny, musi wziąć pod uwagę spektrum restrykcji, które wcześniej czy później go dosięgną.