Detal stylistyczny

Większy poziom kultury osobistej ujawnia prelegent, który zwraca się do słuchaczy w 3 osobie liczby mnogiej.
Mniejszy poziom kultury osobistej ujawnia prelegent, który zwraca się do słuchaczy w 2 osobie liczby mnogiej.
„Jak Państwo wiedzą” brzmi bardziej szlachetnie niż „Jak Państwo wiecie”.
Detal stylistyczny. Niuanse grzecznościowe.