Dobra spowiedź

okladka_W_Blasku_Milosierdzia_V1 (002)

Pan Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4).
Troska o zbawienie duszy jest najważniejsza na świecie.

Ta książka pomoże niejednej duszy uporządkować sprawy sumienia przed Bogiem.

Nabywajmy, czytajmy, przekażmy innym! –  więcej