Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?

Gdzie jet twoja Msza

Książka – zbiór wywiadów z kapłanami diecezjalnymi i zakonnymi – posłuży duchowieństwu, osobom zakonnym i świeckim.
W czasach zamętu powszechnego byli i są kapłani, którzy podjęli wobec Boga i Kościoła decyzję katolicką – związania się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.

Nabywajmy, czytajmy, przekażmy innym! – więcej