Różaniec codzienny!

Różaniec (1)

Z Różańcem się nie rozstawajmy! Odmawiajmy codziennie przynajmniej jedną część Różańca. A komu obowiązki stanu pozwalają, niech codziennie odmawia cały Różaniec, wszystkie trzy części – tajemnice radosne, bolesne i chwalebne.

Chętnie módlmy się w języku Kościoła – więcej