Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wśród działań mających na celu krzewienie katolickiej wiary jest do zauważenia działalność Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wśród wydanych staraniem Stowarzyszenia broszur znajdujemy:

Św. Pius V, Bulla Quo primum.
Podstawa magisterialna, na poziomie papieskim, dochowania wierności katolickiemu kultowi – Mszy Świętej w rycie rzymskim.

Kard. Alfredo Ottaviani i Kard. Antonio Bacci, Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae.
Rzeczowa i detaliczna krytyka kultu reformowanego, której głównym autorem był o. Guérard des Lauriers OP.

Michał Rzepka, Najsmutniejsza z rocznic albo Złote Gody Novus Ordo, czyli krótka analiza informacyjna rytu Pawła VI.

W przygotowaniu następne teksty wysokiej ważności.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej. Dobre dzieła – katolickie – warto wesprzeć. –
 więcej

O pieniądzach

Czy można mówić o nawróceniu portfela?
Wiara katolicka wyrazi się między innymi w trosce o utrzymanie miejsc katolickiego kultu i katolickich duchownych, a także wszelkich różnorakich działań mających na celu podtrzymanie i rozwój katolickiej wiary.
Dusza katolicka nie wspiera religii zmienionej.

Umysł nasz niech lgnie do prawdy!

Nie traćmy czasu na babranie się w dawnych i nowych odsłonach deformowania katolickiego depozytu wiary. O herezji wystarczy nam wiedzieć, że jest herezją i że należy ją odrzucić.
Trwajmy mocno w wierze katolickiej, karmiąc codziennie swój umysł nieskazitelnym słowem prawdy. Znajdziemy je na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów. Nasza lektura codzienna!
Kwestia jest najbardziej paląca, bowiem od wierności wierze katolickiej zależy nasze wieczne zbawienie!
Czytamy w Wyznaniu wiary Św. Atanazego:

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.