Zbawienne owoce chwalby Bożej

Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, pisał do Efezjan: „Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza”.
Słowa te odnieść możemy w całej rozciągłości do modlitwy śpiewem, do wspólnego śpiewu, do katolickich, na chwałę Boga – wspólnie śpiewanych – pieśni.
Otwierajmy z czcią skarbiec tradycyjnej katolickiej pieśni. I gromadźmy się częściej się, aby wspólnie, z serca, śpiewać Panu Bogu na chwałę!

Odpowiedzialność za słowo

Św. Jakub Apostoł pisze: „Jest zaś kto uważa się za pobożnego, nie powściągając języka swego, ale zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna” (Jk 1, 26).
Nie jest to kwestia błaha!
Wiele dobra można budować dobrym słowem.
Wiele dobra można zniszczyć słowem złym.
Chrystus Pan przestrzega: „A powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądu. Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i ze słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12, 36-37). – więcej

Praktyka gorliwych dusz maryjnych

W sierpniu przypadają święta maryjne:

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
22 sierpnia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,
26 sierpnia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Praktyką gorliwych dusz maryjnych było przed świętami maryjnymi odprawić dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Praktyka zbawienna i godna kontynuacji!

Czy częste przystępowanie do spowiedzi jest dobrą rzeczą?
Tak, częste przystępowanie do spowiedzi jest bardzo dobrą rzeczą, gdyż sakrament pokuty nie tylko przynosi odpuszczenie grzechów, ale udziela również łask potrzebnych do tego, aby w przyszłości unikać grzechów (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).

Z naszej kruchty strategicznej

Jutro Kościół Katolicki czci Św. Jana Marię Vianneya, proboszcza z Ars, patrona proboszczów.
Lektura beletryzowanego żywotu świętego kapłana będzie z wielką korzyścią dla naszej duszy.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.
Czytam codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.


Dostępny jest także audiobook.
Lektura budująca dla całej rodziny!
Możemy odsłuchiwać fragmentami – w półgodzinnych odcinkach.
Czyta Mirosław Utta.

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 7.08.2022

Kazanie na IX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 7.08.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.
Ewangelia: Łk 19, 41-47. 

„Dom mój jest domem modlitwy”
(Łk 19, 46).

„Przyszedłem po to,
aby Bogu oddać chwałę

i aby uświęcić swoją duszę”.
Dobrze uczyniłeś!

Pobierz »