Jedz miód!

Św. Ambroży jest między innymi patronem pszczelarzy. A w Piśmie Świętym znajdujemy takie pouczenia:

„Jedz miód, synu mój, bo dobry jest, i plastr najsłodszy gardłu twojemu. Tak i umiejętność mądrości duszy twojej; gdy ją znajdziesz, będziesz miał nadzieję na ostatku, a nadzieja twoja nie zginie” (Prz 24, 13-14).

Jest i wezwanie do umiaru:

„Miód znalazłeś? Jedz tyle, ile ci potrzeba” (Prz 25, 16).

W środy modlimy się do Św. Józefa!

Św. Józef patronuje naszemu oratorium. Codziennie odmawiamy Modlitwę do Św. Józefa po RóżańcuA od 7 września Roku Pańskiego 2022, podejmując dawny katolicki zwyczaj, w każdą środę modlimy się szczególnie do Św. Józefa. Po Mszy Świętej prosimy zwłaszcza o powszechny powrót ortodoksji katolickiej, o obfite owoce naszego duszpasterstwa i za jego dobroczyńców, za nasze rodziny oraz w naszych osobistych intencjach, które możemy składać w naszej kruchcie strategicznej.
Nabożeństwo ma miejsce w najprostszej formie:

  • odczytanie intencji,
  • Litania do Św. Józefa,
  • pieśń do Św. Józefa (teksty dostępne w kruchcie strategicznej).

Przybywajmy!


„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy” (Św. Teresa z Avili, Księga życia, rozdz. VI).

Wspaniałomyślność Matki Bożej wobec czcicieli Różańca

Nie sposób wypowiedzieć, jak Matka Boża ceni Różaniec; bardziej niż wszystkie inne nabożeństwa, i jak jest wspaniałomyślna w wynagradzaniu tych, którzy trudzą się jego upowszechnianiem, wprowadzaniem i praktykowaniem. I przeciwnie, jak jest sroga wobec tych, którzy chcą się temu sprzeciwić.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego