Przestroga

Biskup Antônio de Castro Mayer był dla wiernych diecezji Campos pewnym przewodnikiem na drodze wiary katolickiej. Był katolickim – nie tylko z nazwy, ale de facto – biskupem. Do końca. Po jego śmierci przybywało dusz, które staczały się ku odmętom zmienionej religii.
Historia diecezji Campos powinna być dla nas głośno wołającą, mocną i dramatyczną przestrogą. Jeśli nie będziemy mocno zakorzenieni i utwierdzeni w katolickiej ortodoksji, zachowując wierność katolickiemu odwiecznemu depozytowi wiary i trzymając się ortodoksyjnych katolickich duchownych, grozi nam niebezpieczeństwo stopniowego staczania się ku odmętom zmienionej religii. I to szybciej niż moglibyśmy przypuścić. Aparat propagandowy zmienionej religii będzie się nasilał i zwiedzie wielu.
I z błędów historii możemy wyciągnąć zbawienną naukę. Obyśmy tylko uczyć się chcieli.
Kto jeszcze tkwi w odmętach zmienionej religii, niech jak najszybciej nawraca się na wiarę katolicką.
Kto już na wiarę katolicką się nawrócił, niech wytrwa do końca!

Nasze sprawy (6)

Uprzejmie informuję, że nikogo nie prosiłem o specjalne przyjeżdżanie do Międzyborza dla obrony Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Nie prosiłem także nikogo o bycie rzecznikiem medialnym Międzyborza.
Źródłem informacji z pierwszej ręki o sytuacji w Międzyborzu jest niniejszy blog Actualia, m.in. wpisy: Nasze sprawy.
Bronią naszą jest łaska uświęcająca i Różaniec.
Pilnie starajmy się o zachowanie stanu łaski uświęcającej!
Bądźmy wierni codziennemu Różańcowi!