Perspektywy realizacji dobra szeroko otwarte!

Dobrze jest każdy nowy dzień rozpoczynać od pobożnie uczynionego znaku Krzyża i od słów serdecznych: „Dziękuję Panie Boże za nowy dzień, za szeroko otwarte możliwości realizacji dobra”. Tak patrzmy na swoje życie i przekładajmy tę prawdę na praktykę codzienną! – więcej