Niezmienność Depozytu wiary

Trzymajmy się zatem wiernie, bez cienia wątpliwości, tego, co nam Kościół Katolicki od wieków podaje. Droga do zbawienia jest jasno objawiona w nauczaniu Papieży, Soborów i na kartach tradycyjnych katolickich katechizmów. I prostaczek pojmie! – więcej