Przygotowanie duszy: dobra spowiedź

Na uroczystość Chrystusa Króla duszę przygotujmy przez dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Modlitwą płynącą z czystego serca wspomagajmy w dniach listopadowych dusze w czyśćcu cierpiące, pamiętając, jak naucza Katechizm katolicki św. Piusa X, że pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski, albo pragnąć w nim być. W najbliższą środę nasz drugi spowiednik dyżuruje od godz. 18.30.