O Bożych rządach (85-90)

Czy anioł może oddziaływać na człowieka?
Tak, anioł może oddziaływać na człowieka, ponieważ człowiek także ma naturę duchową, która należy do porządku wyższego (z. 111).
Czy anioł może oświecić inteligencję i ducha człowieka?
Tak, anioł może oświecić inteligencję i ducha człowieka, wzmacniając ich moc i dostosowując do możliwości ludzkich tę czystą prawdę, która jest obiektem jego własnej kontempacji (z. 111, a. 1).
Czy anioł może zmienić wolę człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio?
Nie, anioł nie może zmienić woli człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio. Ruch woli, będąc skłonnością wewnętrzną, może być zależny bezpośrednio jedynie od samej woli lub od Boga, który jest jej twórcą (z. 111, a. 2).
Tylko Bóg zatem jest władny zmieniać wolę człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio?
Tak, sam Bóg jedynie jest władny zmieniać wolę człowieka, oddziałując na nią bezpośrednio (tamże).
Czy anioł może oddziaływać na wyobraźnię człowieka i inne jego władze poznawcze?
Tak, anioł może oddziaływać na wyobraźnię człowieka i inne jego władze poznawcze, gdyż są one powiązane z organami, a w konsekwencji ze światem cielesnym, który jest poddany działaniu aniołów (z. 111, a. 3).
Czy anioł może oddziaływać na zmysły człowieka?
Tak, i z tego powodu anioł może oddziaływać na zmysł zewnętrzny człowieka i działać nań tak, jak mu się podoba, choć, w przypadku złych aniołów, to ich działanie może być przeszkodzone przez odddziaływanie dobrych aniołów (z. 111, a. 4).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu