O Bożych rządach (80-84)

Czy Bóg posługuje się aniołami w rządzeniu światem cielesnym?
Tak, Bóg posługuje się aniołami w rządzeniu światem cielesnym, gdyż ten świat cielesny jest niższy od aniołów, a w uprządkowanym rządzeniu byty niższe są rządzone przez byty wyższe (z. 110, a. 1).
Do jakiego porządku należą aniołowie zarządzający światem cielesnym?
Należą do porządku Mocy (z. 110, a. 1, ad 3).
Co robią aniołowie, którzy służą do zarządzania światem cielesnym?
Aniołowie, którzy służą do zarządzania światem cielesnym, czuwają nad doskonałym wypełnianiem opatrznościowego planu i woli Bożej we wszystkim, co dzieje się pośród różnych bytów składających się na świat cielesny (z. 110, a. 1-3).
Czy to za pośrednictwem aniołów z porządku Mocy Bóg dokonuje wszystkich zmian następujących w świecie ciał, w tym cudów?
Tak, to za pośrednictwem aniołów z porządku Mocy Bóg dokonuje wszystkich zmian następujących w świecie ciał, w tym także cudów (z. 110, a. 4).
Czy kiedy Bóg posługuje się aniołem do uczynienia jakiegoś cudu, to dokonuje się to mocą własną anioła czyniącego cud?
Nie, cud dokonuje się przez moc własną Boga, ale anioł może mieć w niej udział poprzez pośrednictwo albo w charakterze narzędzia (z. 110, a. 4, ad 1).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu