Ze skarbów łaciny

Corrúptio óptimi péssima(łac.) – Upadek najlepszych jest rzeczą najgorszą.
Historia sanctorum magistra vitae. (łac.) – Historia Świętych nauczycielką życia.
Mirábilis Deus in Sanctis súis. (łac.) – Przedziwny jest Bóg w Świętych swoich.
Tempus fugit, aetérnitas manet. (łac). – Czas ucieka, wieczność pozostaje. Czas ucieka, wieczność czeka.

więcej – zob. zakładka: Słowniczek