O Bożych rządach (22-24)

Czy to działaniu własnemu Boga należy przypisać zmiany w rzeczach materialnych, które dzieją się za Jego przyczyną i są poza ustanowionym w naturze porządkiem nadanym rzeczom?
Tak, i to są właśnie te rzeczy, które w sposób właściwy nazywamy cudami (z. 105, a. 6, 7).
Czy zdarzają się takie cuda czynione przez Boga?

Tak, na pewno istnieją cuda uczynione przez Boga w świecie materialnym, a można je podzielić na trzy główne kategorie według tego, czy są to rzeczy, do których natura nie jest w ogóle zdolna, nie jest zdolna ze względu na przedmiot oraz nie jest zdolna ze względu na sposób dokonywania się (z. 105, a. 8).
Dlaczego Bóg miałby uczynić lub już uczynił te rodzaje cudów?
Bóg uczynił lub czyni te cuda, gdy ma upodobanie, by poruszyć ludzi i przywieść ich do uznania Jego Boskiej interwencji ze względu na ich dobro i swoją chwałę.
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu