Dziwne losu dzieje

Pan Bóg i ze zła wyprowadza dobro. Św. Wacław, król i męczennik, został zamordowany przez swego brata Bolesława. W sprawie są i polskie wątki. Katedra na Wawelu jest pod wezwaniem św. Wacława. Nadto pisze hagiograf: „Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. Wacława, była Dobrawa [Dąbrówka], żona księcia Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia (966)”.
za: Ks. Wincenty Zaleski SDB, Święci na każdy dzień
W roku 1436 kardynał Zbigniew Oleśnicki uzyskał zatwierdzenie św. Wacława jako jednego z patronów Królestwa Polskiego (obok świętych Wojciecha, Stanisława i Floriana) (f).
Historycy podają ponadto, że Bolesław jako pokutę za bratobójstwo postanowił przeznaczyć swojego syna Strachkwasa Chrystiana (urodzonego w dniu śmierci Wacława) do życia zakonnego. Rozpoczął w Rzymie starania o utworzenie biskupstwa praskiego. Podczas rządów Bolesława został założony pierwszy klasztor w Czechach. Był to żeński benedyktyński klasztor św. Jerzego na praskim zamku. Pierwszą ksienią została córka Bolesława – Mlada (f).