Komunia Święta zobowiązuje!

Komunia Święta zobowiązuje! Jeśli przyjmujemy często Komunię Świętą, powinniśmy pilnie starać się prowadzić życie zgodne z Ewangelią. W dniu przyjęcia Komunii Świętej powinniśmy starać się o to ze szczególną pilnością! Niestosowne i grzeszne jest, jeśli nie upływa nawet godzina od przyjęcia Komunii Świętej, a dusza już grzeszy, na przykład obmową, wyzwiskami czy innymi grzechami.
W Katechizmie Katolickim św. Piusa X czytamy:

Jak powinniśmy się zachowywać w dniu, w którym przyjęliśmy Komunię Świętą?
W dniu, w którym przyjęliśmy Komunię Świętą powinniśmy pozostać w skupieniu, podjąć uczynki pobożne, a obowiązki naszego stanu wypełniać z większą pilnością.