O Bożych rządach (21)

Jakie zmiany w rzeczach stworzonych przez Boga są spowodowane działaniem własnym Boga?
Są to wszystkie te zmiany, które dotykają bytów materialnych w sposób bezpośredni i dotyczący ich istoty albo sfery pożądawczej, odpowiedzialnej za wolę (jeśli chodzi o byty duchowe), a także tego, co jest pierwsze we wszelkim działaniu każdego stworzenia (z. 105, a. 1, 4, 5).

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu