Najlepszy czas na modlitwę!

Najlepszy czas na modlitwę to czas Mszy Świętej. W Katechizmie Katolickim św. Piusa X czytamy:

Czy podczas Mszy Świętej należy modlić się za innych?
Tak, podczas Mszy Świętej należy modlić się za innych, a nawet jest to najlepszy czas, aby modlić się za żywych i umarłych.