Umiłowałem piękność domu Twego

Panie, umiłowałem piękność domu Twego
i miejsce mieszkania chwały twojej (Ps 25, 8)

W duszpasterstwach, w których codziennie – oprócz Najświętszej Ofiary Mszy Świętej – ma miejsce wspólna modlitwa Różańcowa, pobożny śpiew i katolickie nauczanie kapłana, rzeczą wysoce fortunną będzie chętne poświęcanie czasu Panu Bogu.
Wierni gorliwi, zwłaszcza w niedziele będą hojni dla Pana Boga, ofiarując chętnym sercem swój czas na dłuższe przebywanie “w miejscu, gdzie Opatrzność Boża obsypuje ich wszelkimi darami dla ciała, dla duszy i umysłu” (Św. Jan Bosko).

Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.
Św. Ignacy Antiocheński