Drogocenna ufność

Najświętsza Dziewica napełni cię wielką ufnością do Boga i do Niej samej.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny