O Bożych rządach (17)

Dlaczego Bóg nie unicestwił tego, co stworzył, i nie powinien nigdy unicestwić tego, co stworzył?
Dlatego, że Bóg działa tylko ze względu na swoją chwałę, a Jego chwała wymaga, aby nie unicestwiał tego, co stworzył, ale czynił przeciwnie, utrzymując swoje stworzenie w istnieniu (z. 104, a. 4).

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu