Matka zatroskana

Matka Boża nie pobłaża grzechowi. Prowadzi ku życiu w łasce uświęcającej.
Matka Boża nie pobłaża błędowi. Prowadzi ku życiu w Prawdzie.

Jak synowie posłuszeństwa, nie chodźcie za dawnymi pożądliwościami waszej nieświadomości, ale na wzór Tego, który was wezwał, Świętego, i wy bądźcie świętymi w całym postępowaniu, gdyż napisane jest: „Będziecie świętymi, gdyż Ja Święty jestem” (1 P 1, 14-16).