Niewielu

Mała jest liczba dusz, które są prostolinijne przed Bogiem, sprawy wiary traktują poważnie, charakteryzują się stabilnością decyzji i konsekwencją w działaniu.
Swego czasu Pan nasz Jezus Chrystus pytał: Wszelako Syn Człowieczy gdy przyjdzie, sądzisz, że znajdzie wiarę na ziemi? (Łk 18, 8).