W pierwszy dzień roku szkolnego – przypomnienie ku mobilizacji!

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.


Katolik czyta.
Katolicki kształci się chętnie.

Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!

Wielka to sprawa: mieć umysł pogodzony z prawdą Bożą!