Nowenna przed uroczystością Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Za światłem łaski Bożej, nasze duszpasterstwo rzymskokatolickie pod patronatem św. Józefa oddamy Matce Bożej dnia 8 września 2023, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Akt oddania sytuuje się w perspektywie wypełnienia się Woli Bożej w naszym duszpasterstwie. Do aktu oddania przygotowujemy się przez Nowennę. Poważnie potraktujmy to przygotowanie!
Przybiegajmy codziennie na Mszę Świętą i wspólnie odmawiane modlitwy Nowenny i Różaniec, odprawmy dobrze przygotowaną spowiedź, ofiarujmy Matce Bożej jakieś wyrzeczenie czy umartwienie.
Wszystkie osoby związane z naszym duszpasterstwem gorąco zachęcam do poważnego potraktowania aktu oddania Najświętszej Maryi Pannie i gorliwego przygotowania!

Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy Jej zaufali.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny