O Bożych rządach (1)

Co należy rozumieć przez to, że Bóg jest najwyższym panem wszystkich rzeczy?
Należy rozumieć to, że wszystkie rzeczy w świecie stworzonym przez Boga są poddane zarządcy, który jest jeden, najwyższy i absolutny, a jest nim sam Bóg (z. 103, a. 1, 3).
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu