Zawsze mogę i powinienem zbawić swoją duszę

W okolicznościach, w jakich żyjemy, są optymalne warunki do zbawienia duszy.
Wiemy zaś, że miłującym Boga, wszystko dopomaga do dobrego, tym co są powołani, według postanowienia, święci (Rz 8, 28).