Autorytet najwyższy: Pan nasz Jezus Chrystus

Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. „Perfectus Deus, perfectus homo” (Atanazjańskie wyznanie wiary).
Rozumny porządek mojej duszy jest wtedy, gdy Pana naszego Jezusa Chrystusa uznaję za najwyższy autorytet. Najmędrszy i najbardziej wiarygodny ze wszystkich ludzi wszystkich czasów.
Słucham przede wszystkim Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Poważam przede wszystkim Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wierzę przede wszystkim w Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Wierzę przede wszystkim Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
Ufam przede wszystkim Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.
Kocham przede wszystkim Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, napisał dzieło: Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Skarb.